Protocol Coronavirus

Protocol Coronavirus

Beste leerlingen en bezoekers van onze Dansschool,

Omdat ieders gezondheid voor ons erg belangrijk is, informeren wij jullie via dit bericht over maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Het is zo langzamerhand wel bekend en duidelijk dat we hier allemaal zorgvuldig mee om moeten gaan.

– Schud geen handen met medewerkers, docenten of andere leerlingen. Geef een elleboog of een hipbumb o.i.d.

– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;

– Wanneer je ziekteverschijnselen (niezen, hoesten, koorts etc.) vertoont verzoeken we je om niet op de dansschool te komen. Kom pas weer wanneer je volledig hersteld bent.

– Tevens vragen wij je dat wanneer je in de afgelopen twee weken in één van de risicogebieden bent geweest, dit aan ons kenbaar te maken, en extra voorzichtig te zijn.

– Was voor en na de les of aanwezigheid in de dansschool zorgvuldig je handen.

Wanneer het coronavirus bij één van jullie of jullie gezinsleden is vastgesteld worden wij hier graag van op de hoogte gehouden om gepaste maatregelen te treffen.

Voor de meest actuele informatie over het corona virus verwijzen wij u door naar de website van het RIVM. https://www.rivm.nl/coronavirus

Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Wensink DanceMasters