Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal

Tijdens allerlei activiteiten van Wensink DanceMasters zoals danslessen, Testavonden, dansprojecten, dansclinics, danswedstrijden en dansfeesten, kunnen er van leerlingen en medewerkers foto’s of filmpjes worden gemaakt. Dit beeldmateriaal is vervolgens te zien op de website of sociale media van Wensink DanceMasters.

Over het algemeen worden dit soort verslagen zeer op prijs gesteld en naar buiten toe geeft dit beeldmateriaal vaak een goede indruk van de sfeer en de activiteiten op onze dansschool. Naast dit alles worden bepaalde foto’s ook gebruikt voor publicaties zoals de nieuwsbrief en informatiebrochures.

Toch kunnen leerlingen, ouders/verzorgers en/of medewerkers bezwaar hebben tegen publicatie van foto’s of filmpjes waarop men zelf staat of waarop de eigen kinderen staan afgebeeld.

Als dat het geval is, kan dat door middel van dit formulier kenbaar gemaakt worden.

Ondergetekende geeft wel/geen* toestemming om beeldmateriaal van de hieronder genoemde persoon te gebruiken op de website (inclusief ‘fotoalbums’), sociale media en in gedrukte publicaties van Wensink DanceMasters.

Naam leerling/medewerker*:

Geboortedatum:

Eventuele toelichting:

Datum:

Handtekening:

Indien de betreffende persoon jonger is dan 16 jaar: Naam ouder/verzorger/voogd*:

Datum:

Handtekening:

Dit formulier inleveren bij de Dansschool of mailen naar info@wensink.eu

*doorhalen wat niet van toepassing is